Понеділок, 19.08.2019, 02:42
Вітаю Вас Гість | RSS

Виховник року

Авторська виховна програма

 МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК  ОСОБИСТОСТІ  ДИТИНИ  НА  СУЧАСНОМУ  ЕТАПІ”

                             

                                                                                 ВИХОВУВАТИ ЛЮДИНУ –

                                                                                 ОЗНАЧАЄ  ВИХОВАТИ В НЕЇ

                                                                                 ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ, НА

                                                                                 ЯКИХ РОЗТАШОВУЄТЬСЯ  ЇЇ

                                                                                 ЗАВТРАШНЯ  РАДІСТЬ.

А.Макаренко      

     Програма „Моральний розвиток особистості дитини на сучасному етапі” складається з двох частин: 

     І ч.   - 5-9 кл.( розрахована на 5 років);

     ІІ ч. – 10-11кл. (розрахована на 2 роки).

   Провідна ідея: створення оптимальних умов для морального розвитку особистості дитини та прилучення  до загальнолюдських і національних морально-етичних цінностей.

  Метою програми є:

1)створити оптимальні умови для формування кожної особистості, що сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей вихованців;

2)вивчити нахили, інтереси, таланти учнів із метою пошуку для них таких видів діяльності, де їх чекає успіх;

3) допомогти молодому поколінню набути морального досвіду та успадкувати кращі духовні надбання українців;

 4) сприяти  моральному  вихованню і  підтримці  ініціативної,  соціально-активної  особистості, яка  здатна  до  самостійного  прийняття  рішень, до адаптації в умовах динамічного і мінливого сучасного життя, з метою подальшої профорієнтаційної спрямованості;

5)  об’єднати  зусилля  сім’ї  і  класного керівника на основі партнерства та співпраці, спрямувати їх на моральне виховання майбутнього країни, нації.

 

Принципи програми:

1) індивідуалізація;                   5) системність;

2) диференціація;;                     6) співпраця вчителя й учня; 

3) науковість;                             7) врахування вікових особливостей;

4) послідовність;                        8) зв’язок із життям.


ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

 1) формувати особистість, яка у своїй життєдіяльності буде керуватися культурно-національними та моральними цінностями;

2) проводити заходи, спрямовані на активізацію моральної позиції;

3) удосконалювати набутий соціальний досвід;

4) утверджувати принципи загальнолюдської моралі;

5) готувати учнівську молодь до повноцінного життя та праці;

6) навчити, як потрібно гнучко адаптуватися до різноманітних  життєвих  ситуацій, отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на  практиці, бути добрими, ввічливими, милосердними, суспільно активними, комунікабельними, уміти критично мислити, попереджувати  конфліктні  ситуації під  час  спілкування або вміло виходити з них (оволодіти системою життєвої компетентності й духовності);

 7) сприяти соціалізації учнів.

 

ПРИЧИНИ  СТВОРЕННЯ  ПРОГРАМИ:

      1) сучасні зміни в політиці, економіці, освіті висувають нові вимоги до особистості;

      2) нині в суспільстві цінуються  самостійність, відповідальність, креативність, вміння адаптуватися  до динамічних змін, високий рівень мотивацій до досягнення життєвого успіху;

      3) втрата вічних цінностей, а саме: доброти, порядності, вихованості, ввічливості, милосердя, толерантності, чесності, справедливості;

     4)  поява різних молодіжних субкультур, які нехтують національними цінностями, рідною мовою та проповідують сленг, „легку літературу”; 

     5) віра класного керівника в те, що всі діти обдаровані, потрібно тільки їм допомогти знайти „своє місце під сонцем”, розкритися, проявити себе.

 

 

Сьогодні діти – завтра народ!

В.Сухомлинський 

      Питання моралі, духовності – це найболючіша  і  найактуальніша проблема для  нашого  суспільства. Її обговорюють усі: філософи, політики, письменники, художники, освітяни... Адже  глибока  криза  цінностей серйозно загрожує майбутньому людству. Свідченням духовної руйнації особистості стали наркоманія, алкоголізм, злочинність, прагнення до дармового комфорту, байдужість до оточуючих...

      Хто винен у цьому?! По-перше, сама людина, яка втратила будь-які моральні орієнтири,  по-друге, сама  система, середовище, яке  сприяє процвітанню зла, жорстокості, насильства, про  яке постійно пишуть у газетах, показують по телебаченню, по-третє, батьки,  які не можуть ні вплинути, ні чомусь навчити  своїх  „чад”,  по-четверте, молодіжні  субкультури, які  проповідують нині культ сили, орієнтують на зразки масової західної культури та специфічне проведення вільного часу тощо.

      Цей список можна було б продовжувати ще довго.

      На мою думку, дана програма – це скромний внесок у глобальний процес виховання особистостей. Це символічна крапелька роси, яка зможе  збадьорити крижані дитячі душі, додати сили і впевненості малечі, застерегти від  необдуманого кроку під час вибору професії.

     Саме на класного керівника покладається сьогодні  висока  місія: дійти  до серця кожної дитини, створити умови, щоб паростки людяності й добра, гуманізму й справедливості, ввічливості й порядності, милосердя й терпіння обов’язково в ньому проросли.

      Майбутнє за нашими дітьми. Вони набагато досконаліші та мудріші  за  нас, бо мають  доступ  до  інформації, проте їм так бракує ще справжнього життєвого  морального досвіду. То ж допоможімо їм  у  навчально-виховному процесі, любімо їх незалежно від досягнень чи  недоліків! Бо вони – сучасні діти, особистості, індивідуальності... Бо вони – діти нашої держави, її майбутнє.

 

         В  ОСНОВУ ПРОГРАМИ ПОКЛАДЕНО ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

  ·       Закон України „Про освіту”;

 ·        Закон України „Про загальну середню освіту”;

 ·       Конвенція про права дитини;

 ·       Указ Президента України „Про національну доктрину розвитку освіти” (2002);

 ·       Указ Президента України „Про  невідкладні  додаткові  заходи  щодо  зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”(2002);

 ·        Національна програма виховання дітей та учнівської молоді (2004);

 ·        Програма „Основні орієнтири виховання учнів 5-12 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України” (наказ Міністерства освіти та науки України від 17.12.2007,  №1133);

 ·       Концепція національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти;

 ·       Концепція демократизації українського виховання;

 ·        Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах...


МОРАЛЬНІСТЬ – ОСНОВА НАШИХ ЗНАНЬ

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це, чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя - єдина,

Очі твої – одні.

В. Симоненко

Людина повинна чути людину...

Людина повинна жити для людини.

Саме до цього  зводиться, зрештою,

                                                                                                                      зміст усіх законів суспільства.

 А.Маркуша

І модуль  (5-й клас)


ЗАВДАННЯ:

* сприяти тому, щоб моральна діяльність школярів стала способом їхнього життя;

* створити умови для розвитку моральної спрямованості у формуванні особистості;

* залучити учнів та батьків до активної суспільної діяльності;

* виявити роль кожного учня в житті свого колективу і роль колективу в житті школи;

* розвивати почуття милосердя, доброзичливості та співпереживання;

* визначити коливання шкали моральності за навчальний рік.

 

„В  ЛЮДИНІ МАЄ БУТИ

ВСЕ  ПРЕКРАСНИМ...”

В людині має бути все прекрасним:

і обличчя, і одяг, і душа, і думки.

А.Чехов

Людиною стати – мистецтво.

Новаліс

ІІ модуль

(6-й клас)


ЗАВДАННЯ:

* виховувати в учнів відчуття краси;

* активізувати пізнавальний інтерес до різних видів творчої діяльності;

* формувати уявлення про справжню красу людини;

* розвивати у дітей почуття причетності до справ класної родини;

* згуртувати батьків та дітей;

* готувати дітей до життя в соціумі.

 

ПРОЦЕС МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ –

ЦЕ НЕОБХІДНА СУМА ЕТИЧНИХ ЗНАНЬ

Поведінка – це дзеркало, у

якому кожний  показує свій лик.

Ґете

Стоїш високо – не будь гордим,

стоїш низько – не гнися.

УНТ

ІІІ модуль

(7-й клас)

 

ЗАВДАННЯ:

* виховувати у дітей загальноприйняті людські цінності;

* формувати цілісну особистість, яка має такі риси, як  милосердя, порядність, чуйність;  

*не допускати думки, що можна жити, не зважаючи на потреби і бажання інших;

* прагнути до вищого: „любові  до ближнього”, поваги, терпіння;

* вчити діяти школярів у моральному напрямку;

* допомагати кожній дитині знайти своє місце в шкільному колективі.

 

„ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛЮБОВІ...”

Десь на дні мого серця

заплела дивну казку любов...

П.Тичина

Якщо тебе ніколи не охоплювало бажання

обійняти всю землю, прилащити бродячого

 собаку, підняти  із  землі зірваний листок  і

                                                                               цілувати його – значить, ти ще не любив.

Г.Тютюнник

Ми повинні бути миролюбивими, щоб нас не боялися...

М.Грушевський

ІV модуль

(8-й клас)

 

ЗАВДАННЯ:

* розвивати у школярів почуття міри в коханні;

* вчити учнів розрізняти поняття „любов” і „кохання”;

* знайомити дітей із проблемами статевої моралі;

* формувати навики співпраці в різностатевому колективі школярів;

* виховувати у дітей потребу бути кращими поряд із коханими.

 

УЧИНКИ   ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ  ЛЮДИНУ...

Щоб добре жилося серед

 людей, не треба жити для себе.

А.Стендаль

Людина відбивається у своїх вчинках.

Ф.Шиллер

V модуль

(9-й клас)

 

ЗАВДАННЯ:

* прийняти для всіх учнів правила спільного мирного життя в 9-му класі;

* виробити етичний кодекс (зразковий кодекс дружби) і навчитись дотримуватись та жити за ним;

* забезпечити злагодженість дій гімназії і сім’ї у самовизначенні особистості;

* активізувати діяльність органів учнівського самоврядування;

* готувати школярів до самостійного та свідомого вибору професії, визначення свого місця в суспільстві;

* вчити дев’ятикласників поступово набувати соціального досвіду.

 

 

ДОБРОТА – СИЛА, ДОБРОТА – КРАСА…

                                                                                                                 Поспішай робити добро.

УНТ

Якщо росте людина, то

 ростуть  і  її  добрі  справи.

УНТ

 

І модуль

(10-й клас)

 

ЗАВДАННЯ:

* вчити дітей протидіяти злу, творити добро, цінувати те, чим нагородила природа;

* не допускати думки, що можна жити, не зважаючи на потреби і бажання інших;

* продовжувати формувати морально-етичні норми;

* розвивати у старшокласників толерантні стосунки;

* виховувати доброзичливість, сміливість жити.

 

 

 ЗРОБИ СВІЙ НАЙКРАЩИЙ ВИБІР!

 

Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу!

П.Тичина

Кожен коваль своєї долі.

Аппій


VІ модуль

(11-й клас)

 

ЗАВДАННЯ:

* створити умови для розвитку моральних якостей та творчих здібностей учнів;

* залучити дітей до суспільно корисної праці;

*сприяти розвитку організаторських умінь старшокласників, становленню їхнього іміджу;

* розвивати у батьків та учнів почуття значущості кожної людини в суспільстві.  


Форма входу
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 41
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0